گروه مشاورین املاک هوشمند

گروه مشاورین املاک هوشمند با بهره گیری از تجربیات و دانش فنی خود با هدف ارتقاء سطح کیفی مشاوره در زمینه امور ملکی و حقوقی و قراردادها با داشتن مهندسین باتجربه و وکلای کار آزموده آماده ارائه بهترین پیشنهادها به علاقه مندان در زمینه سرمایه گذاری ملکی و ارائه بهترین راهکارهادر مورد پروژه های نیمه کاره غیرفعال و مشاوره به سازندگان و مالکین محترم در زمینه طراحی نقشه ساختمان همگام با نیاز بازار و انتخاب متریال مناسب با احتساب موقعیت ساختمان می باشد.

مجانی
1 پست
رایگان
1 پست
هبه
1 پست
واهب
1 پست
متهب
1 پست
موهبه
1 پست
مجلس
1 پست
تاخیر
1 پست
خبر
1 پست
تخلف
1 پست
خیار
1 پست
فوت
1 پست
شرط
1 پست
وارث
1 پست
1+5
1 پست
ثمن
1 پست
تدلیس
1 پست
خیارات
1 پست
عکس
1 پست
ایران
1 پست
رضایت
1 پست
قانون
1 پست
آلبوم
1 پست
معامله
1 پست
یا
1 پست
حقوقی
1 پست
فسخ
1 پست
اقاله
1 پست
لیگبرتر
1 پست
تفاسخ
1 پست